Coproductie Centrumplan

Nieuw begin met Início

Maandag 25 maart 2019 is Início, Portugees voor begin, als nieuwe procesbegeleider gekozen. Johan Vellinga en Sophie Pauwels gaan aan de slag om samen met alle betrokkenen het ambitiedocument voor het Centrumplan vorm te geven.    
                                                                                      
Dit betekent dat Fase 1 van het stappenplan van Início nu zo spoedig mogelijk in gang gezet wordt. In deze fase gaat het om samen de coproductie vorm te geven. Início houdt zich dan onder meer bezig met luisteren naar alle geluiden, het ophalen van kennis en kunde uit het dorp en kijken hoe bestaande netwerken kunnen worden benut. Gelijkwaardigheid van iedereen staat daarbij voorop. Bekijk de presentatie van Inicio (pdf, 3 MB) voor meer informatie over hun aanpak.                                                               

Wilt u meedoen aan deze coproductie? Veel mensen hebben zich al opgegeven. U nog niet, maar u doet graag mee? Stuur dan een mail naar centrumplan@ouder-amstel.nl en meldt u aan voor de participatie centrumplan Ouderkerk aan de Amstel. 


Wie is Início?

Início is een collectief van optimisten. De verhouding tussen mens en stad is onze basis. Met onze handen uit de mouwen verbinden wij waar nodig, coachen wij wie dat wil en zorgen ervoor dat mensen met hun kwaliteiten hun woning, buurt of stad maken. Onze werkzaamheden omvatten zowel onderzoek en advies, als praktijk en uitvoering. Kenmerkend voor onze aanpak is dat wij partijen bij elkaar weten te brengen, onze opgestroopte mouwen mentaliteit en de waarde die wij hechten aan (bewoners)participatie. Wij ambiëren zelfredzame en duurzame wijken, waar bewoners zelf verantwoordelijkheid dragen.

Presentatie Início

 

Cookie settings