Werkgroep Co-creatie Centrumplan van start

801 keer bekeken 0 comments

De gemeente Ouder-Amstel ambieert voor Ouderkerk aan de Amstel een levendig en toekomstbestendig centrum, dat fungeert als visitekaartje voor de lokale economie, ontmoetingsplek voor de inwoners en trekpleister voor de bezoekers. En binnen dat centrum is ’t Kampje het kloppend hart.

Lees meer over de achtergrondinformatie rondom het Centrumplan

Het ambitiedocument 2019 inclusief bijlages

Op maandag 20 mei kwamen 20 Ouder-Amstelaars in het gemeentehuis bijeen om te praten over een nieuw Centrumplan voor Ouderkerk.

Ze houden zich vooral bezig met het proces. Inhoudelijk moeten de ideeën van de inwoners,  ondernemers en andere betrokkenen van Ouder-Amstel komen.

Het Rotterdamse Bureau Início, op 25 maart 2019 door de betrokkenen zelf gekozen, begeleidt het proces. Dit nieuwe traject is nodig, omdat de gemeente de eerder ontwikkelde plannen voor het Centrum van Ouderkerk na felle protesten heeft teruggetrokken.

Tot aan de zomer houdt de werkgroep zich bezig met het verzamelen van informatie. Hiervoor komt er onder meer een beknopte enquête en worden bijeenkomsten georganiseerd. Hoe dat allemaal precies wordt ingevuld bespreekt de werkgroep maandag 3 juni aanstaande.   

Www.samenmakenweouder-amstel.nl
De gemeente heeft onder andere voor dit traject deze nieuwe site ingericht. Daar kan iedereen opmerkingen of suggesties plaatsen over het Centrumplan. Natuurlijk mogen ideeën ook rechtstreeks gedeeld worden met (een van) de deelnemers van de werkgroep. De werkgroep heeft een luisterend oor voor iedereen, dus heeft u een idee of suggestie? Aarzel dan niet om een van de leden aan te spreken. (Dit kan ook per mail: centrumplan@ouder-amstel.nl).

Wie zitten er in de werkgroep?
De werkgroep bestaat uit Annette Neervoort, Ad van Fessem, Dédé Gast, Jo Blom, Ellen Enthoven, Rob Fijlstra, Paul Vreeswijk, Michiel Weijs, Janet Dunning, Adriana Bijleveld, Paul Hiel, Rita Smit, Bart Wesseling, Yolanda Bokking, Amke Homan, Roel de Haan, Peter Coevert, Alex de Boer, Gijs de Haan, Robbert Mahler, Beatrijs Lont, Astrid van der Vorm, Johan Vellinga, Sophie Pauwels.

Images

Comment

Twitter

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings