Over het onderzoek

Aanleiding

Basisscholen Het Kofschip en de Amstelschool zijn toe vernieuwing. Beide scholen vallen onder het schoolbestuur van Onderwijsgroep Amstelland. Zij heeft de gemeente verzocht om voor nieuwbouw te kijken naar de mogelijkheden om beide scholen onder één dak te huisvesten, gecombineerd met kinderopvang.

Lees op de websites van Het Kofschip en de Amstelschool, waarom zij nieuwbouw onder één dak willen. 

Waarom Bindelwijk?

Naar aanleiding van dit verzoek heeft de gemeente een globaal onderzoek uitgevoerd naar diverse mogelijke nieuwbouwlocaties in Ouderkerk aan de Amstel. De onderzochte locaties, Ouderkerk-Oost, de Jacob van Ruisdaelweg (in het huidige Koning Willem-Alexanderpark) en de bestaande locaties van de huidige scholen, zijn minder geschikt vanwege perceelgrootte, bereikbaarheid, parkeergelegenheid en kosten. Locatie Bindelwijk heeft naar de mening van het college dan ook de meeste aanknopingspunten voor verder onderzoek naar mogelijkheden van nieuwbouw.

Onderzoeksbureaus

De gemeente doet verschillende deelonderzoeken samen met onderzoeksbureaus:

 • Kosten (met SBM bouw- en vastgoedmanagers)
 • Wat past wel en niet goed (met studio Nuy van Noort)
 • Verkeersveiligheid en parkeren (met Goudappel)

Deze adviseurs zijn ook in gesprek gaan met betrokkenen, waaronder huurders en omwonenden van de Bindelwijk. De uitkomst van deze gesprekken is onderdeel van de raadsmemo en zijn terug te vinden in de verslagen.

Welke varianten worden onderzocht?

Het verdiepend onderzoek betreft drie varianten:

 1. Nieuwbouw twee scholen onder één dak + handhaving van de sporthal en maatschappelijke voorzieningen.
 2. Nieuwbouw twee scholen onder één dak + sloop en nieuwbouw sporthal & maatschappelijke voorzieningen.
 3. Nieuwbouw twee scholen onder één dak & maatschappelijke voorzieningen + sloop en nieuwbouw sporthal in Ouderkerk Oost.

De maatschappelijke voorzieningen zijn onder andere de bibliotheek, de muziekschool en de GGD.

Op hoofdlijnen zal hierbij gekeken worden naar:

 • Ruimtelijke inpasbaarheid
 • Bouwkundige haalbaarheid
 • (Verkeers)veiligheid en parkeren
 • Financiën

Naast de bovenstaande varianten, onderzocht het college in opdracht van de raad ook de mogelijkheden van nieuwbouw van Het Kofschip op de huidige locatie en renovatie van de Amstelschool. Hierbij is met name gekeken naar de financiën.

 • Klik hier voor de raadsmemo met daarin vanaf pagina 7 het onderzoek naar nieuwbouw van Het Kofschip op de huidige locatie en renovatie van De Amstelschool en de Bindelwijk. Klik hier voor het rapport van Onderwijsgroep Amstelland over de kosten van renovatie van de Amstelschool.

Wat is de status?

Zowel de Ruimtelijke toepassings- en volumestudies van studio Nuy van Noort en SBM Bouw en Vastgoedmanagers naar de drie varianten als het door Goudappel uitgevoerde verkeersonderzoek zijn afgerond. SBM bouw- en vastgoedmanagers heeft bovendien een financiële berekening gemaakt op de verschillende varianten. Daarnaast heeft de gemeente onderzoek gedaan naar nieuwbouw van Het Kofschip op de huidige locatie en renovatie van de Amstelschool. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn verwerkt een raadsmemo die u hier kunt bekijken.

Klik hier voor het concept rapport over de 3 varianten, inclusief financiële onderbouwing

Klik hier voor het verkeersonderzoek

Klik hier voor de raadsmemo incluisief informatie over het scenario met nieuwbouw van Het Kofschip op de huidige locatie en renovatie van de Amstelschool en de Bindelwijk.

Een momentje...
  Cookie-instellingen